Over Aqturion

Een compact team met een brede expertise

Aqturion staat voor de gebundelde expertise van Bart van Gerven en Wiebe-Bart Veenstra. Met die expertise adviseren en begeleiden wij ondernemers in de rechtspraktijk: met name op het gebied van strategie, organisatie, management en kwaliteit. Opdrachtgevers zijn grote en kleine gerechtsdeurwaarderkantoren, incassobureaus, schuldhulpverleningsorganisaties en bewindvoerders. Wij zijn gevestigd in 's-Hertogenbosch en Bakkeveen (Noord-Nederland).

KBvG Normen voor Kwaliteit

In 2008 heeft Aqturion voor de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders de KBvG Normen voor Kwaliteit ontwikkeld. Met deze normen is een kwaliteitsstandaard vastgesteld voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van de gerechtsdeurwaarder. De normen zijn vastgelegd in de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit en daarmee per 31 maart 2010 van kracht geworden als geldende wet- en regelgeving voor de gehele beroepsgroep.

Maatschappelijke betrokkenheid

Aqturion is van mening dat duurzaamheid veel meer omvat dan uitsluitend energie-besparende maatregelen. Voor ons betekent duurzaamheid dat wij in alle facetten van onze bedrijfsvoering rekening houden met mens en milieu.  Daarnaast vinden wij het belangrijk een steentje bij te dragen aan onze maatschappij.

 

Aqturion is op verschillende manieren betrokken bij regionale en lokale maatschappelijke projecten. Soms door financiële middelen, maar ook door het delen van kennis en ervaring.