RICS

RICS Managementsoftware

RICS

 

 

 

 

 

Aqturion heeft de softwareapplicatie RICS ontwikkeld om op een eenvoudige wijze de implementatie van alle relevante internationale en branche specifieke normen en richtlijnen centraal vast te leggen en deze eenvoudig te kunnen auditen. Normen die kunnen worden geïmplementeerd in RICS zijn onder meer ISAE 3402 (Assurance), ISO 9001 (kwaliteit), IS0 27000 (informatiebeveiliging) en de KBvG Normen voor Kwaliteit.

 

Omdat alle procesinformatie en beheersingsmaatregelen op één plek te vinden en te muteren zijn leidt dit tot verminderde auditdruk en bespaart het kosten. Dit maakt RICS uniek! RICS kan worden gebruikt naast bestaande managementsystemen.

Plannen, uitvoeren en registeren van interne audits

Een groot voordeel van RICS is dat het is ingericht voor het uitvoeren van interne audits. Planning van de audits kan vergaand worden geautomatiseerd. Daarnaast is de directe vastlegging van bewijsstukken van een interne audit binnen de software mogelijk (ook door bijvoorbeeld het maken van een foto van schermen met een smartphone). Gebruikers kunnen zelf audits samenstellen en de bevindingen direct in de softwareapplicatie vastleggen.

RICS scherm

De resultaten van de laatste audits kunnen worden ingezien. Er wordt per onderdeel een werkprogramma vastgelegd, zodat iedere audit op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. Door het verwerken van de audits in de softwareapplicatie kan er door opvolgende interne en externe auditoren efficiënter worden gewerkt, doordat de audits kunnen steunen op elkaars resultaten. Dat spaart ook tijd en kosten voor de externe audit die wordt uitgevoerd door de accountant of certificerende instelling.

Functionaliteit in RICS
  • Inrichting in secties, processtappen en processen
  • Integraal beheer van de ISAE en ISO audits en auditresultaten
  • Planningsmodule voor automatische planning van audits
  • Dashboard met de actuele de status van het beheerssysteem
  • Vastleggen van geïnterviewde medewerkers en bestudeerde documentatie
  • Formuleren en plannen van verbetermaatregelen
  • Toewijzing van taken vanuit de softwareapplicatie met e-mailfunctionaliteit
  • Uitgebreide rapportages en zoekfuncties
Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van RICS en de voordelen voor uw organisatie, dan kunt u contact opnemen met Wiebe-Bart Veenstra (06 22 92 12 13) of Bart van Gerven (06 28 88 04 84). Een demonstratie op uw kantoor is ook mogelijk.