RICS Insight software

RICS Insight software

Aqturion biedt met de softwareapplicatie RICS Insight een tool om op één plaats al uw activiteiten op het terrein van gegevensverwerking en privacybescherming vast te leggen en te beheren.

 

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming heeft uw organisatie een documentatieplicht. Met actieve registraties kunt u voldoen aan de eis om aantoonbaar te werken aan het beschermen van persoonsgegevens. Dit is het hart van de wetgeving.

 

Om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan moet allereerst bekend zijn welke data er in uw organisatie wordt verwerkt, waar deze gegevens eigenlijk vandaan komen, over wie het gaat en in welke systemen ze voorkomen. "Als je niet weet wat je hebt, weet je immers ook niet wat je moet beschermen."

 

Deze basisregistratie staat bekend als het Register van Verwerkingen of kortweg het verwerkingsregister. Er is een verplichting om een verwerkingsregister aan te houden. U hoeft dit niet te publiceren, maar de Autoriteit Persoonsgegevens kan het register altijd bij u opvragen.

Verwerkingsregister

RICS Insight ondersteunt bij het gestructureerd vastleggen van de verwerkingen in uw organisatie en van de gegevenstypes daarbij. Met de in RICS Insight ingebouwde risicomodule is het mogelijk om een eenduidige beoordeling te maken van de risico’s van de verwerking. RICS Insight is ingericht voor zowel de AVG als voor een eventuele toekomstige ISO 27001 certificering. Dit komt onder andere naar voren in de risico-module. U kunt er voor kiezen enkel de privacy-impact (voor de AVG) in kaart te brengen of ook de business-impact (voor niet-persoonsgegevens ten behoeve van ISO 27001).

RISC AVG

 

Met RICS Insight zijn eenvoudig verschillende rapportages op te vragen. Bijvoorbeeld een overzicht met de meest kritische verwerkingen, over de gegevens in een specifiek systeem of bij een bepaalde verwerker. En met de druk op de knop kunt u een rapport genereren met het meest actuele verwerkingsregister.

 

Verwerkingenregister

 

Datalekken en verzoekenregistratie

Datalekken kunt u vastleggen en documenteren in RICS Insight. In het pakket kunt u de relevante documenten toevoegen en de afhandeling registreren. Dezelfde functionaliteit is beschikbaar voor het vastleggen van verzoeken van betrokkenen. Om verzoeken goed op te volgen en bijvoorbeeld de controle van de identiteit van de verzoeker vast te leggen is een goede registratie nodig.

 

Tot slot is er een klachtenregister en een registratie van agressie-incidenten. Alle verplichte registers zijn daarmee opgenomen in RICS Insight. Dit maakt de softwareapplicatie uniek!

 

Alle informatie en beheersingsmaatregelen met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming zijn met RICS Insight op één centrale plek te vinden en te muteren. Dit maakt het werken met de eisen vanuit de AVG een stuk eenvoudiger en bespaart daardoor veel tijd en kosten.

Overzicht functionaliteiten

Dashboard

 • Openstaande acties inzake datalekken en termijnbewaking
 • Openstaande acties inzake verzoeken en termijnbewaking
 • Openstaande acties inzake klachten en termijnenbewaking
 • Overzicht van de grondslagen van verwerkingen en gegevenstypes

Register van Verwerkingen (Verwerkingsregister)

 • Overzicht van alle verwerkingen
 • Dashboard met overzicht van de grondslagen van de verwerkingen
 • Systemen per verwerking
 • Verwerkers en subverwerkers bij iedere verwerking
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Bewaartermijnen

Andere registraties

 • Register datalekken
 • Register verzoeken
 • Register klachten

Overige

 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
 • Zoekfuncties