ISO 26000:2010 MVO

Ondernemen met oog voor mens, milieu en maatschappij

Door het nemen van maatschappelijk verantwoordelijkheid neemt uw organisatie de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het overkoepelende doel is de bijdrage aan duurzame ontwikkeling zo groot mogelijk te maken. Daarbij vragen stakeholders uit met name het publieke domein in aanbestedingen met regelmaat naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid die uw organisatie neemt.

Principes

Voor de implementatie van maatschappelijk verantwoordelijkheid hanteert Aqturion de ISO 26000:2010 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierin zijn zeven zogenaamde principes uitgewerkt.

 

De principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn:

  • Afleggen van rekenschap
  • Transparantie
  • Ethisch gedrag
  • Respect voor stakeholders
  • Respect voor wet- en regelgeving
  • Respect voor internationale gedragsnormen
  • Respect voor mensenrechten
Kernthema's

Vanuit de zeven principes benoemt de ISO 26000:2010 richtlijn zeven kernthema's die dienen te worden geïmplementeerd in het kader van maatschappelijk verantwoordelijkheid. Deze zeven kernthema's zijn:

 

mvo-model

Onderwerpen

De kernthema's zijn onderverdeeld in 37 subthema's, de zogeheten "onderwerpen". De richtlijn stelt dat de organisatie alle kernthema's dient te gebruiken, maar dat niet alle onderwerpen per kernthema van toepassing hoeven te zijn.

MVO beleid en met ISO9001

Op basis van de ISO26000:2010 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid kan Aqturion samen met u, voor uw organisatie een eigen MVO beleid ontwikkelen en implementeren. De ISO9001:2015 kwaliteitsnorm heeft veel overlap met de ISO 26000:2010 richtlijn waardoor integratie in een Kwaliteitsmanagementsysteem eenvoudig is.

Vaildatie

Na de implementatie van ISO 26000:2010 kunt u uw MVO beleid door Aqturion laten valideren conform de NPR 9026+C1 praktijkrichtlijn. Na afloop van dit validatieproces ontvangt u van Aqturion een auditrapportage. Dit eindresultaat is voor uw netwerk het bewijs dat uw kantoor zich van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust is.

MVO

Meer informatie

Denkt u na over de implementatie van een systeem voor meer maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen uw organisatie neem dan vrijblijvend contact met ons op. Graag komen wij bij u langs om u te informeren over de mogelijkheden.