ISAE 3402

ISAE 3402 Assuranceverklaring

In toenemende mate vragen opdrachtgevers zekerheden aan hun uitbestedingspartners over een juiste uitvoering van de werkzaamheden. Afspraken worden gedetailleerd vastgelegd in contracten, er wordt gevraagd om uitgebreide managementrapportages en grote opdrachtgevers komen met een eigen audit controleren of hun dossiers op de afgesproken wijze worden behandeld.

 

Vanuit de Wet financieel toezicht (Wft) is er voor opdrachtgevers uit de financiële sector (banken en verzekeringsmaatschappijen) de verplichting om zekerheid te verkrijgen dat het werk door de serviceorganisaties waaraan werk wordt uitbesteed aantoonbaar op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Deze zekerheid kan worden verschaft door een ‘assurance-verklaring’ (ISAE).

 

Ook andere opdrachtgevers zullen waarde hechten aan een onafhankelijke beoordeling van de processen en betrouwbaarheid van hun incassopartner. Een ISAE-verklaring is daarmee ook commercieel heel interessant.

Assuranceverklaring

Een ISAE assuranceverklaring wordt opgesteld op basis van de ISAE-norm (International Standard on Assurance Engagements). De ISAE-verklaring is een internationale standaard die door opdrachtgevers wordt gevraagd om zeker te stellen dat het proces bij de serviceorganisatie is beheerst (betrouwbaar is).

 

Omdat de uitbesteder een groot deel van diens proces bij een derde neerlegt, heeft de uitbesteder ook voor de eigen (jaar)verantwoording zekerheid nodig over de uitbestede werkzaamheden. Door de ISAE-verklaring kan die zekerheid worden verkregen. Een voordeel van implementatie van ISAE is dat opdrachtgevers eigenlijk geen reden meer hebben om zelf een audit uit te voeren.

Onze aanpak

Aqturion kiest er in haar implementaties voor een ISAE3000 verklaring in te richten conform de strengere eisen van ISAE3402. Dit maakt dat de verklaring door alle partijen wordt geaccepteerd. De ISAE-verklaring heeft feitelijk alleen werkingskracht ten aanzien van één specifieke uitbestedingsrelatie. Aqturion biedt echter een oplossing zodat de verklaring voor alle opdrachtgevers van toepassing is. De aanpak van Aqturion is door meerdere grote incasso-opdrachtgevers uit de verzekeringssector, bancaire sector en energiesector positief beoordeeld.

 

Schematische aanpak

In onderstaand schema is de aanpak schetsmatig weergegeven.

Aanpak ISAE implementatie