Functionaris gegevensbescherming

Functionaris gegevensbescherming (FG as a service)

U heeft onder de AVG mogelijk de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dat is in ieder geval verplicht als u een overheids- of bestuursorgaan bent, zoals de gerechtsdeurwaarder. Ook als u op grote schaal gegevens verwerkt, moet u een FG aanstellen. De FG is een bijzondere functie. Hij of zij houdt binnen het kantoor toezicht op de implementatie en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming, maar draagt daar niet de verantwoordelijkheid voor.

Takenpakket

De FG heeft een aantal specifieke taken die in onafhankelijkheid dienen te worden uitgevoerd. Zo adviseert de FG de directie over te nemen (organisatorische en technische) maatregelen om te voldoen aan de AVG. Ook voert de FG indien van toepassing een Privacy Impact Assessment (PIA) uit. Verder voert de FG een aantal specifieke werkzaamheden uit zoals het actualiseren van het verwerkingsregister, het afhandelen van vragen en verzoeken van betrokkenen en het melden en registreren van datalekken.

Ondersteuning van de FG

Aqturion kan de FG binnen uw kantoor ondersteunen en begeleiden bij de implementatie van Algemene verordening gegevensbescherming. Daarmee heeft de FG een sparring partner op niveau wat veel werk kan besparen bij de uiteindelijke invulling.

'FG as a service'

De functie van FG is scherp gedefinieerd met het oog op belangenverstrengeling. De FG mag niet medebepalend zijn in de wijze waarop gegevens worden verwerkt. Dat betekent dat de functie al niet door de directie kan worden uitgevoerd. Daarnaast moet de FG diepgaande kennis hebben van de AVG en andere relevante wetgeving, kennis hebben van informatiebeveiliging én op de hoogte zijn van de specifieke processen in de branche waar u werkzaam bent.

 

Omdat organisaties deze FG functie niet intern kunnen of willen invullen biedt Aqturion onder de noemer 'FG as a Service' externe Functionarissen Gegevensbescherming aan. Een externe FG voert in die situatie de toezichts- en adviesrol uit zoals geformuleerd in de AVG. U voldoet daarmee aan de eisen en bent verzekerd van een deskundige invulling.

 

Meer informatie over 'FG as a Service'  en de tarieven vindt u in de brochure.

 

Aqturion heeft een netwerk van gekwalificeerde FG's. Wij trainen deze FG's periodiek op de specifieke vraagstukken rondom privacy binnen rechtspraktijken en in het bijzonder gerechtsdeurwaarderskantoren. 

 

Bart van Gerven en de gekwalificeerde FG’s binnenons netwerk hebben een relevante certificering bij:

iapp en ISACA