ISO9001:2015

De nieuwe kwaliteitsnorm

De ISO 9001:2015 is de wereldwijde standaard voor kwaliteitsmanagement en sluit volledig aan bij het moderne ondernemerschap van tegenwoordig. Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken.

De HLS-paraplu

De ISO 9001 kwaliteitsnorm is ingericht op basis van de zogenaamde High Level Structure (HLS). In de HLS worden de algemene paragrafen beschreven die bij alle toekomstige ISO normen hetzelfde zijn. Toekomstige en branchespecifieke normen of ondersteunende richtlijnen kunnen nu eenvoudig in de HLS-paraplu worden "geplugd". Aqturion heeft de HLS zo doorontwikkeld dat de KBvG Normen voor Kwaliteit (voor gerechtsdeurwaarders), de NEN 8048-1:2013 (voor schuldhulpverleningsorganisaties en bewindvoerders) en de ISO 26000:2010 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin eenvoudig kunnen worden geïntegreerd. Hiermee wordt voor uw organisatie een compleet Kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld, waarin alle relevante normen zijn geïmplementeerd.

Context en stakeholders

Belangrijk is dat de "omgeving" waarin uw organisatie werkzaam is wordt geanalyseerd. Hierbij worden ook alle stakeholders meegenomen. Het gaat hierbij niet alleen om de opdrachtgevers, maar ook om andere partijen zoals leveranciers, derden en medewerkers.

 

pdca

Risicomanagement

Een belangrijk onderdeel in ISO 9001:2015 is risicobeheersing. Hiermee sluit ISO 9001 aan op de trend in andere internationale normen om risico gestuurd werken een prominente plaats te geven. Op basis van de context- en stakeholdersanalyse vraagt ISO 9001 om een inventarisatie van de risico’s die het beheersen van de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar kunnen brengen. Ondanks dat de gevraagde uitwerking veel minder diepgaand is dan in andere systemen wordt voor uw organisatie een risicoanalyse gemaakt waarin ook de beheersmaatregelen worden genomen.

Procesbeheersing

In de ISO 9001:2015 staat procesbeheersing centraal. De nadruk ligt hierbij op het meten van in- en output van de processen. Van de directie wordt leiderschap gevraagd in het effectief besturen en actief werken aan verbetering in de processen. Met nieuwe ISO 9001:2015 wordt kwaliteitsmanagement naar een hoger niveau gebracht en wordt het meer een tool voor de directie om de strategie en doelen te bereiken en resultaten te monitoren en bij te sturen.

Meer informatie

Denkt u na over een Kwaliteitsmanagementsysteem voor uw organisatie, of wilt u uw bestaande systeem overzetten naar de nieuwe normen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Graag komen wij bij u langs om u te informeren over de mogelijkheden.