RICS

RICS Managementsoftware

Aqturion heeft een in-huis ontwikkelde softwareapplicatie (RICS) voor het vastleggen en beheren van het risicomanagementsysteem en het uitvoeren en registreren van zowel interne als externe audits. RICS is recent doorontwikkeld naar versie 2.0 en wordt inmiddels naar tevredenheid gebruikt bij een aantal gerechtsdeurwaardersorganisaties.

Vastleggen van in- en externe audits

Een groot voordeel van de nieuwste versie is dat deze is ingericht voor het uitvoeren van interne audits. Planning van de audits kan vergaand worden geautomatiseerd. 

Daarnaast is de directe vastlegging van bewijsstukken van een audit binnen de software mogelijk (ook door bijvoorbeeld het maken van een foto van schermen met een smartphone). Gebruikers kunnen zelf audits samenstellen en de bevindingen direct in de softwareapplicatie vastleggen.

 

Interne audits

 

De resultaten van de laatste audits kunnen worden ingezien. Er wordt per onderdeel een werkprogramma vastgelegd, zodat iedere audit op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. Door het verwerken van de audits in de softwareapplicatie kan er door opvolgende interne en externe auditoren efficiënter worden gewerkt, doordat de audits kunnen steunen op elkaars resultaten. Dat spaart ook tijd en kosten voor de externe audit die wordt uitgevoerd door de accountant.

Functionaliteit
  • Dashboard met actuele de status van het beheerssysteem
  • Planningsmodule voor audits
  • Automatische planning van audits
  • Integraal beheer van de ISAE en ISO audits en auditresultaten
  • Vastleggen van bij de audit bestudeerde documentatie en geïnterviewde medewerkers
  • Formuleren van verbetermaatregelen
  • Toewijzing van taken vanuit de softwareapplicatie met e-mailfunctionaliteit
  • Inrichting van ISAE / Risicomanagementsysteem in secties, processtappen en processen
  • Zoekfuncties
  • Uitgebreide rapportages
Integratie ISO 9001, ISO 27001 en KBvG Normen voor Kwaliteit

De ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm, IS0 27000 norm voor informatiebeveiliging en de KBvG Normen voor Kwaliteit kunnen ook in de softwareapplicatie worden geïmplementeerd, zodat alle procesinformatie en beheersingsmaatregelen op één plek zijn te vinden en te muteren. Dit leidt tot verminderde auditdruk en bespaart kosten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van RICS en de voordelen voor uw organisatie, dan kunt u contact opnemen met Wiebe-Bart Veenstra (06 22 92 12 13) of Bart van Gerven (06 28 88 04 84). Een demonstratie op uw kantoor is ook mogelijk.