ISO 27001 Cybersecurity

ISO 27001 Informatiebeveiliging

De risico's van gegevensverlies

Binnen het gerechtsdeurwaarderskantoor worden grote hoeveelheden gegevens verwerkt. Veel van die gegevens hebben een vertrouwelijk karakter. Andere gegevens zijn commercieel belangrijk. Verlies van data of toegang van onbevoegden tot uw gegevens is een onacceptabel risico. Op hetzelfde moment neemt door verhoging van de ICT-afhankelijkheid het aantal kwetsbaarheden toe. Temeer omdat de gerechtsdeurwaarder nu eenmaal intensief digitaal wil communiceren met derden, waaronder debiteuren en opdrachtgevers.

 

Naast crash van systemen, diefstal en cyberaanvallen van buitenaf is de menselijke fout een veelvoorkomende oorzaak van dataverlies. Een professioneel managementsysteem voor informatiebeveiliging met een systematische aanpak van zowel technologische als menselijke factoren is een beschermingsschild tegen beveiligingslekken en verlies van data.

ISO 27001

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Met een 27001 certificaat toont uw organisatie aan dat er robuuste maatregelen zijn genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of bewerking.

 

De ISO 27001 norm beschrijft de eisen aan de implementatie en de documentatie van een managementsysteem voor informatiebeveiliging in detail. Tijdens de implementatie worden beveiligingsrisico’s geïdentificeerd, opgespoord en aangepast. Er worden maatregelen geïmplementeerd voor zowel de technische kant (ICT-infrastructuur) als de organisatorische kant (medewerkers en werkwijzen). In samenhang vormen deze het beveiligingsschild van uw organisatie.

De winst van robuuste beveiliging

De implementatie van het 27001-gebaseerde managementsysteem voor informatiebeveiliging levert de volgende voordelen op:

  • Systematische inventarisatie van kwetsbaarheden.
  • Beveiliging als integraal onderdeel van de werkzaamheden.
  • Betere controle over IT-risico’s door systematisch risicomanagement.
  • Minimalisatie van IT-risico’s en mogelijke schade of aansprakelijkheidsstelling.
  • Verzekerde beschikbaarheid van uw IT-systemen en processen.
  • Grotere geloofwaardigheid en transparantie naar opdrachtgevers, justitiabelen en derden.
  • Concurrentievoordeel vanwege de wereldwijd erkende standaard.
  • ISO 27001 is in aanbestedingen steeds vaker een eis.