KBvG Normen voor Kwaliteit

De norm voor gerechtsdeurwaarders

De KBvG Normen voor Kwaliteit zijn de kwaliteitsnormen voor de gerechtsdeurwaardersbranche. De set bestaat uit 9 normen en 61 best practices. Alle gerechtsdeurwaarderkantoren in Nederland dienen bij verordening te voldoen aan de KBvG Normen voor Kwaliteit.

 

nvk-2016

 

Kantoorhandboek

Om de integratie van de KBvG Normen voor Kwaliteit in uw kantoor eenvoudig te laten verlopen heeft Aqturion het Kantoorhandboek KBvG Normen voor Kwaliteit ontwikkeld met een uitgebreide toelichting. Het handboek is geschikt voor startende en bestaande grote en kleine kantoren. In het handboek kunt u de implementatie eenvoudig vastleggen, inclusief alle werkbeschrijvingen en bijlagen.

 

Het Kantoorhandboek KBvG Normen voor Kwaliteit levert u het volgende op:

  • Gestructureerde vastlegging van de nieuwe best practices.
  • Eenvoudig delen van processen en werkwijzen binnen uw gehele kantoor.
  • Zelfstandig beheer van het handboek in een Word-omgeving.
  • Eenvoudige integratie in bestaande (intranet)systeem.
  • Kostenbesparing omdat het een eenmalige aanschaf is, zonder abonnement.
Vooronderzoek

Aqturion heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de KBvG Normen voor Kwaliteit en daardoor een zeer gedegen kennis van de Normen en de toetsingssystematiek. Voorafgaand aan de toetsing op de KBvG Normen voor Kwaliteit kunnen wij een vooronderzoek uitvoeren op uw kantoor. Het vooronderzoek levert u waardevolle informatie op over de huidige status van uw kantoor ten aanzien van de normen en best practices. U ontvangt de conclusies gestructureerd met aanbevelingen en verbetermaatregelen ten aanzien van de punten waar nog niet aan de normen en best practices wordt voldaan.

Toetsing KBvG Normen voor Kwaliteit

Wiebe-Bart Veenstra en Bart van Gerven zijn door de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders erkend als auditor en opgenomen in het Register van Erkende auditoren van de KBvG. Aqturion kan daarmee voor uw kantoor een kwalitatief hoogwaardige toetsing uitvoeren op de KBvG Normen voor Kwaliteit.

 

Bij de toetsing verzorgen wij het volgende:

  • Schriftelijke documentenlijst ter voorbereiding op de toetsing
  • Toetsing van het gerechtsdeurwaarderskantoor
  • Uitwerken van het toetsingsverslag en formuleren van het advies
  • Zorg dragen voor ondertekening en indiening van het toetsingsverslag

 

Een positief toetsingsverslag heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Dat betekent dat u uiterlijk twee jaar na afgiftedatum van het toetsingsverslag opnieuw moet laten uitvoeren. Om u te ondersteunen bij het tijdig plannen van de toetsing heeft Aqturion een overzicht gemaakt van de vergaderdata van het Commissie Toetsing, de uiterste inleverdata van het toetsingsverslag en de periode van planning van de toetsing.

 

Zie hiervoor de Toetsingskalender 2018.

 

In 2016 heeft Aqturion klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle kantoren waarvoor een toetsing is uitgevoerd. De gemiddelde score was 8.2. Op de onderdelen voorbereiding, uitvoering, kennis en kwaliteit scoorde Aqturion bij alle respondenten goed of uitstekend. Alle respondenten zouden de toetsing weer door Aqturion laten uitvoeren en Aqturion aanbevelen aan anderen.

Meer informatie of offerte

Neem voor informatie over de implementatie van de KBvG Normen voor Kwaliteit vrijblijvend contact met ons op. Graag komen wij bij u langs om u te informeren over de mogelijkheden. Voor het aanvragen van een offerte voor de toetsing op de KBvG Normen voor Kwaliteit kunt u ook gebruik maken van ons inventarisatieformulier.