Omgaan met agressie en dwingend gedrag - In-company

Omgaan met agressie en dwingend gedrag

In-company
Introductie

Doel van de training is de deelnemers te leren escalerende en mogelijk agressieve situaties snel en adequaat in te schatten, en vaardigheden en persoonlijke strategieën te ontwikkelen die helpen om escalatie te voorkomen. Deze training is geschikt voor alle medewerkers van een gerechtsdeurwaarderskantoor.

 

Ook de komende jaren inspecteert de Inspectie SZW bij gerechtsdeurwaarderskantoren of voldoende maatregelen zijn genomen om agressie en geweld en de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te voorkomen. De Inspectie SZW stelt eisen aan actieve training van medewerkers die in aanraking kunnen komen met agressie en dwingend gedrag. In deze training ontwikkelt u de basisvaardigheden om effectief te handelen bij agressie. 

Onderwerpen, voordelen en leerdoelen

Onderwerpen

De onderwerpen die aan bod komen in de training zijn:

 • Het ontstaan van agressie
 • Handvatten in het omgaan met de ander (technieken uit de prestatiepsychologie)
 • Wat te doen bij een mondelinge- of fysieke bedreiging
 • De juridische aspecten als basis voor het handelen
 • Welke interne afspraken kunnen worden gemaakt om de veiligheid te vergroten

 

Voordelen

De voordelen van de training zijn:

 • Alle medewerkers kunnen er aan deelnemen
 • Iedereen wordt getraind (dit is ook een eis van de Inspectie SZW)
 • Er kan gezamenlijk worden geoefend (bijvoorbeeld bij de balie)
 • Er kunnen afspraken worden gemaakt over situaties in het kantoor

 

Leerdoelen

De leerdoelen van de training zijn:

 • Na afloop van de training kan de deelnemer:
 • Een escalerende situatie inschatten en professioneel en adequaat handelen
 • De ander aanspreken op (verbaal) lastig gedrag
 • Preventief en de-escalerend (bedreigingen en geweld zoveel mogelijk voorkomen)
 • De eigen grenzen aangeven en benoemen
Trainer

De trainer Ivo Spanjersberg heeft veel getraind bij politie en penitentiaire inrichtingen, maar - op het onderwerp omgaan met stressvolle situaties - ook bij Olympische sporters en luchtverkeersleiders. Hij kent de praktijk van de gerechtsdeurwaarder en heeft meegelopen met de dagelijkse werkzaamheden.

 

“De Aqturion Academy training Omgaan met agressie en dwingend gedrag is door de deelnemers gewaardeerd met een 8,5.”

PE-punten, planning en kosten

Planning

De training wordt op uw kantoor gegeven in een tijdvak van 4 uur. Hierdoor kan er gezamenlijk worden getraind met realistische situaties voor het kantoor, is er meer inzicht in de manier hoe collega’s werken en kunnen er kantoorafspraken worden gemaakt over omgaan met (heftig) agressief gedrag. Datum en tijden zijn in overleg.

 

PE-punten

Voor de training Omgaan met agressie en dwingend gedrag worden bij de KBvG 4 PE punten aangevraagd. Aqturion draagt zorg voor aanvraag en registratie van de opleidingspunten. Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

 

Kosten

Informeer naar een maatwerkofferte voor uw kantoor.

 

Meer informatie

Uitgebreide informatie en een inschrijfformulier vindt u in de onderstaande informatiebrochure.